Asset Publisher Asset Publisher

Dotacje unijne

„ OCHRONA GATUNKÓW I SIEDLISK IN SITU W NADLEŚNICTWIE MIĘDZYCHÓD I NADLEŚNICTWIE ŁOBEZ."

 

W dniu 1 stycznia 2011 r. Nadleśnictwo Międzychód we współpracy z Nadleśnictwem Łobez  przystąpiło do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez". Projekt jest w trakcie  oceny merytorycznej II stopnia.

Projekt będzie współfinansowany przy współudziale środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Projekt realizowany w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (POIiŚ) – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, którego celem jest ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej, jak również podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Na realizację projektu przewidziana jest kwota 1 864 285,62 PLN.

Link do strony: www.ckps.lasy.gov.pl.

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU

Konferencja „Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez"

W środę, 25 września 2013 roku, w Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji w Mierzynie, odbyła się konferencja promująca projekt pn. „Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez". Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim, RDLP Szczecin, Klubu Przyrodników, FSC Polska, Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie, Urzędu Gminy w Przytocznej, Międzychodzkiego Starostwa Powiatowego, Międzyrzeckiego Starostwa Powiatowego, Nadleśnictwa Skwierzyna, Nadleśnictwa Bolewice, Nadleśnictwa Sieraków, Nadleśnictwa Kłodawa, Nadleśnictwa Smolarz, Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, Nadleśnictwa Międzyrzecz, Nadleśnictwa Łobez,  Nadleśnictwa Barlinek oraz Nadleśnictwa Międzychód.  Łącznie w konferencji wzięło udział 36 osób. Uczestników konferencji powitał Pan Lech Jankowiak – Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Międzychód. Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

mgr inż. Elżbieta Kowalewska koordynator projektu i leśniczy szkółkarz z Nadleśnictwa Międzychód  - „Projekt ochrona gatunków i siedlisk in situ w  Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez – realizacja zadań w projekcie"
mgr Stanisław Rosadziński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Środowiska - „Inwentaryzacja i weryfikacja leśnych siedlisk przyrodniczych  Natura 2000 oraz ich waloryzacja pod kątem geobotanicznym"
dr hab. Paweł Rutkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu - „Przyrodnicza i gospodarcza rola jawora (Acer pseudoplatanus) w kontekście ochrony siedlisk Natura 2000"
dr Kamil Szpotkowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań – „Herpetofauna Nadleśnictwa Międzychód  - stan obecny i perspektywy ochrony"
mgr Stanisław Rosadziński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Biologii Środowiska – „Inwentaryzacja i weryfikacja nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz ich waloryzacja pod kątem geobotanicznym"
mgr inż. Jan Demczyszyn Specjalista Służby Leśnej z Nadleśnictwa Bogdaniec – „Ochrona siedlisk priorytetowych na Obszarach Natura 2000, Nadleśnictw Bogdaniec i Międzyzdroje"
dr inż. Roman Wąsala, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska– „NATUROWE" gatunki owadów występujące w Nadleśnictwie Międzychód"

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU (pliki do pobrania od nr1 do nr6)

ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie dla wytypowanych na potrzeby projektu pn. Ochrona gatunków in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez, powierzchni dokumentacji fitosocjologicznej" (plik do pobrania nr 7)

ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie dla wytypowanych na potrzeby projektu pn. Ochrona gatunków in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez, powierzchni dokumentacji fitosocjologicznej" (plik do pobrania nr 8)

 

 

ZApy