Asset Publisher Asset Publisher

AUDYT PEFC

W dniu 18.10.2023 r. w Nadleśnictwie Międzychód przebywali przedstawiciele organu kontrolującego prowadzenie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasami w ramach audytu wznawiającego certyfikat gospodarki leśnej systemu PEFC dla RDLP w Szczecinie.

Audytorzy kontrolowali dokumentację w biurze Nadleśnictwa oraz różne zagadnienia w pięciu leśnictwach m.in. realizację działań ochronnych w obszarach Natura 2000, planowanie i wykonanie cięć w wydzieleniach sąsiadujących z naturalnymi ciekami i zbiornikami wodnymi, przestrzeganie ograniczeń i zakazów w strefach ostoi gatunków chronionych.