Asset Publisher Asset Publisher

Bagienko pod lupą

12 października 2022 r., w siedzibie Nadleśnictwa Międzychód odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przedstawili wstępne wyniki rozpoznania geologicznego użytku ekologicznego „Bagienko Zamyślin”.

To bardzo cenny pod względem przyrodniczym obiekt w lubuskiej części Puszczy Noteckiej, będącym niewielkim torfowiskiem o bardzo złożonej i ciekawej genezie oraz bogatej faunie i florze.

W ramach współpracy instytucjonalnej pracownicy RDOŚ w Gorzowie podjęli działania w kierunku rozpoznania sytuacji fizjograficznej na obszarze użytku ekologicznego, głównie w celu opracowania zadań ochronnych służących zapobieganiu negatywnych procesów związanych z obniżeniem wód gruntowych na torfowisku oraz poprawie warunków bytowania miejscowej herpetofauny.

Przedstawiona podczas spotkania prezentacja oraz dyskusja dostarczyła nadleśnictwu argumentów i optymalnych rozwiązań do przeprowadzenia zaplanowanych czynności w kierunku czynnej ochrony tego obiektu przyrodniczego oraz występującej tam cennej fauny i flory.

Takie działania to kolejny efekt dobrej i partnerskiej współpracy obu instytucji, które już od dawna podejmują wspólne inicjatywy na rzecz ochrony przyrody województwa lubuskiego.

Tekst: Agnieszka Winkler