Asset Publisher Asset Publisher

Drzewka dla Ośrodka Terapii

Nadleśnictwo Międzychód przekazało sadzonki drzew Katolickiemu Ośrodkowi Terapii i Wychowania Młodzieży ANASTASIS w Strychach, który prowadzi terapię i readaptację młodych ludzi (14-21 lat) uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Wspólnie z młodymi podopiecznymi posadziliśmy graby i żywotniki na terenie przylegającym do Ośrodka. Drzewa i krzewy rosnące obok placówki stanowią ważny element w terapii młodzieży.