Asset Publisher Asset Publisher

Kolejna inwestycja drogowa

Nadleśnictwo Międzychód zakończyło kolejną inwestycję drogową, mającą na celu wzmocnienie sieci dróg przeciwpożarowych na terenie Puszczy Noteckiej.

Po udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Nadleśnictwo Międzychód wyłoniło wykonawcę i udzieliło zamówienia za kwotę 1 079 228,38 zł netto.
 
Budowany odcinek drogi o długości 1,9 km  został zaprojektowany w technologii tłuczniowej, w której to warstwa konstrukcyjna została wykonana z tłucznia kamiennego oraz warstwy ścieralnej. Dodatkowo zastosowano miłowanie nawierzchni drobnym kruszywem łamanym. Powstały również dwa place składowe do przeładunku i tymczasowego magazynowania drewna o długości 50,0 mb i szerokości 6 mb z płyt betonowych drogowych.

Droga będąca dojazdem pożarowym, będzie również pełnić funkcje gospodarcze.


Tekst i zdjęcia: Dariusz Molik, Piotr Dura