Asset Publisher Asset Publisher

Odnowienia naturalne sosny w warunkach Puszczy Noteckiej.

W dniach 26-27.06.2023 r. odbyła się narada kierowników jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz zaproszonych gości z regionalnych dyrekcji i nadleśnictw wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”.

Głównym tematem były odnowienia naturalne sosny w warunkach Puszczy Noteckiej. W naradzie uczestniczyli członkowie Rady Społeczno-Naukowej LKP Puszcza Notecka oraz przedstawiciele wyższych uczelni leśnych z Warszawy i Poznania.
W pierwszym dniu na terenie Nadleśnictwa Skwierzyna i Nadleśnictwa Międzychód zaprezentowano pozycje przedstawiające metody inicjowania odnowień naturalnych, modyfikacje prowadzenia cięć rębnych w celu uzyskania takich odnowień oraz efekty tych działań.
W drugim dniu w trakcie części referatowej uczestnicy zapoznali się
z doświadczeniami w zakresie odnowień naturalnych sosny w wybranych nadleśnictwach oraz wysłuchali wystąpień przedstawicieli uczelni leśnych.

Współorganizatorem narady było Polskie Towarzystwo Leśne.