Asset Publisher Asset Publisher

PIĘKNO LASU PUSZCZY NOTECKIEJ I OKOLIC NA 100 LECIE LASÓW PAŃSTWOWYCH

Podsumowanie konkursu fotograficznego pt: „PIĘKNO LASU PUSZCZY NOTECKIEJ I OKOLIC NA 100 LECIE LASÓW PAŃSTWOWYCH odbyło się 4 grudnia 2023 w Nadleśnictwo Wronki.

W konkursie wzięły udział 43 osoby, złożono 125 prac.

Podczas spotkania Pani Irena Wojciechowska reprezentująca Lokalną Grupę Działania „Puszcza Notecka” zaprezentowała przebieg konkursu oraz partnerów projektu.

Zebranych przywitał Pan Grzegorz Kupka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki oraz Pan Jacek Kaczmarek Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka”, który podziękował przedstawicielom Nadleśnictw za współorganizację konkursu a zebranym za aktywność.

Następnie głos zabrali - Pani Aleksandra Naparty Nadleśniczy Nadleśnictwa Sieraków, Pan Sylwester Morawiak Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód oraz pozostali członkowie Komisji. Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Gaczyński Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice podsumowując konkurs podkreślił wysoki poziom składanych prac oraz duże zainteresowanie uczestników.

Trzy nagrody w postaci sprzętu elektronicznego wręczył Prezes Pan Jacek Kaczmarek wraz z Przewodniczącym Komisji . Nagrodzeni oprócz sprzętu otrzymali także upominki z Nadleśnictw.

Komisja przyznała także 8 wyróżnień - nagrody dla wyróżnionych ufundowane zostały przez Nadleśnictwa. 

1. Piotr Nowak z Obrzycka za zdjęcie pt: "Zdobywca"

2. Marek Nowak z Obrzycka za zdjęcie pt: "Brama Puszczy"

3. Paweł Pogorzelczyk z Lubowa za zdjęcie pt: "Uroczysko"

4. Leszek Prasnowski z Wronek za zdjęcie pt: "Pierwszy przymrozek"

5. Roman Tomczak z Sierakowa za zdjęcie pt: "Mroźny Poranek na Bagnach"

6. Waldemar Graś z Wronek za zdjęcie pt: "Nieudane polowanie"

7. Izabela sadowska z Obrzycka za zdjęcie pt: "Piękno natury"

8. Karol Sulima ze Starej Dąbrowy za zdjęcie pt: "Perły końca lata"

Wszyscy przybyli uczestnicy otrzymali pamiątkowe kalendarze.
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.