Asset Publisher Asset Publisher

Półfinał XVIII Konkursu Przyrodniczo – Sportowego

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Międzychodzie odbył się półfinał XVIII edycji Konkursu Przyrodniczo-Sportowego.

Pięcioosobowe drużyny reprezentowały wszystkie cztery szkoły podstawowe z terenu Gminy Międzychód. Głównymi organizatorami półfinału konkursu było Nadleśnictwo Międzychód, Gmina Międzychód i Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.

Celem konkursu jest wzrost wiedzy przyrodniczo-leśnej, kształtowanie postaw ekologicznych a także uświadomienie zależności pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem. Dodatkowo ambicją organizatorów jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Zakres tematyczny obejmuje wiedzę na temat Puszczy Noteckiej.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”. Obejmuje część teoretyczną w formie pytań i zadań sprawdzających wiedzę oraz część sportową w formie rywalizacji w określonych zadaniach sprawnościowych.

Prezentujemy wyniki półfinału:

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie,
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie,
III miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łowyniu,
IV miejsce - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kamionnie.

Nagroda dla najlepiej kibicującej szkoły trafiła do Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie będzie rywalizować w finale konkursu w dniu 15.06.2023 r., w Wieleniu.
Zdjęcia: Hanna Perzanowska, Patrycja Boguła