Asset Publisher Asset Publisher

Rosnący problem...

Intensywny wzrost populacji bobra europejskiego na terenie Nadleśnictwa Międzychód rodzi wiele wątpliwości, kontrowersji i obaw co do jej wpływu na trwałość ekosystemów leśnych oraz sposobu gospodarowania populacją w przyszłości.

 Dynamika populacji bobrowej wskazuje, iż ich liczebność w najbliższych latach będzie wzrastać. Narastać zatem również będzie skala konfliktów i problemów w gospodarce leśnej i rolnej oraz szkody w infrastrukturze wodnej i komunikacyjnej. Celowe jest spotkanie leśników, myśliwych, samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska w celu przeanalizowania skali problemów związanych z obecnością bobra na naszym terenie i podjęcia próby ich wspólnego rozwiązania. Nadleśnictwo Międzychód postanowiło zorganizować takie spotkanie. Odbędzie się ono 29 września w siedzibie nadleśnictwa.

Na spotkaniu poruszone zostaną następujące tematy:

  • sytuacja bobra europejskiego na terenie województwa lubuskiego (prelekcja Pana Tomasza Kozłowskiego z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim);
  • problemy związane z występowaniem bobra na terenie Nadleśnictwa Międzychód;
  • podejmowane działania ograniczające negatywną działalność bobrów;
  • dążenie do uproszczenia i ujednolicenia procedur wykonania odstrzału redukcyjnego bobra w poszczególnych regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska;
  • współpraca nadleśnictw, starostw i samorządów terytorialnych w zakresie łagodzenia konfliktów między bobrem a gospodarką człowieka;
  • włączenie myśliwych z lokalnych kół łowieckich do aktywnego udziału w dokonywania odstrzału redukcyjnego bobra