Asset Publisher Asset Publisher

SUBMISJA DREWNA CENNEGO

Na terenie poszczególnych Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych co roku odbywają się submisje drewna cennego. Terminem „submisja” określamy pisemną licytację drewna w formie ofert. Wygrywa ta, która zaproponuje najwyższą cenę.

Najcenniejsze jakościowo drewno pozyskane w nadleśnictwach transportowane jest na zbiorczy plac manipulacyjny, gdzie wszystkie sztuki drewna podlegają szczegółowej weryfikacji jakościowo-wymiarowej przez zespół fachowców, czyli brakarzy. Każda sztuka otrzymuje swój indywidulany numer losu, który jest trwale na niej oznaczony oraz zostaje zabezpieczona przed widocznymi dalszymi pęknięciami. Drewno rozkłada się pojedynczo na placu, umożliwiając najdokładniejszą możliwą prezentację. Przez określony czas jest ono udostępnione do oglądania przez przedstawicieli zakładów z sektora przemysłu drzewnego. Składanie ofert na specjalnie przygotowanych kartach oraz czas oczekiwania na ich otwarcie to już tylko formalność.

Do najczęściej licytowanych cennych gatunków drewna należy dąb, buk, jawor, jesion i wiąz.
Na XXXII submisję drewna cennego Nadleśnictwo Międzychód przekazało około 8 m³ surowca dębowego.

Tekst, zdjęcia  - Grzegorz Olszewski (leśnictwo Kamień)