Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga opryski

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO ORAZ WPROWADZENIU OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Międzychód informuje, że w oparciu o dotychczasowe wyniki prognostyczne określające zagrożenie ze strony szkodliwych owadów, na terenie lasów Nadleśnictwa Międzychód zostanie przeprowadzony zabieg ograniczania liczebności gąsienic barczatki sosnówki Dendrolimus pini. Będące przedmiotem zabiegu owady są groźnym szkodnikiem drzewostanów sosnowych, zdolnym do masowego (gradacyjnego) występowania i powodowania gołożerów, a w konsekwencji zamierania lasu.

Zabiegi ratownicze będą wykonywane przy użyciu sprzętu lotniczego (M-18 Dromader) z atomizerem typu AU 5000, z zastosowaniem mikrobiologicznego środka owadobójczego: FORAY 76B w dawce 2,50 kg/ha. Środek ten działa na owada żołądkowo i jako substancję czynną zawiera bakterie Bacillus thuringiensis (kurstaki, szczep ABTS-351).

Zabiegiem zostanie objęty obszar w Nadleśnictwie Międzychód o łącznej powierzchni ok. 3 071 ha:

- woj. lubuskie, gm. Skwierzyna -  teren leśnictw: Leszczyny, Krobielewko, Nadziejewki, w kompleksach leśnych Puszczy Noteckiej zlokalizowanych na północ od miejscowości Krobielewko, Skrzynica, Nowy Dwór.

Zabieg będzie wykonywany w terminie 4 - 15 maja 2023 r. w godzinach rannych i  wieczornych, w bezdeszczowe, bezwietrzne dni. W obszarze objętym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu. Termin obowiązywania zakazu może ulec zmianie. Na granicach obszaru objętego zakazem wstępu umieszczone zostaną znaki zakazu wstępu do lasu.