Wydawca treści Wydawca treści

Afrykański Pomór Świń

ASF

W związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) przekazujemy do wiadomości zawarte na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) szczegółowe informacje w zakresie przeciwsdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się tej groźnej wyłącznie dla dzików i świń choroby. https://www.wetgiw.gov.pl