Wydawca treści Wydawca treści

Co zrobić, gdy spotkamy ranne zwierzę?

Widok rannego lub porzuconego dzikiego zwierzęcia w naturalny sposób budzi w nas chęć niesienia pomocy. Czasem jednak ta pomoc, udzielona w nieodpowiedni sposób może wyrządzić zwierzęciu krzywdę.

O ile zazwyczaj wiemy jak zachować się w stosunku do zwierząt, które na co dzień towarzyszą człowiekowi, to zwierzęta dzikie i wolnożyjące mogą mieć zupełnie inne potrzeby. Aby faktycznie im pomóc, a nie zaszkodzić, opiekę nad dzikim zwierzęciem należy powierzyć osobom, bądź instytucjom, które posiadają wiedzę i doświadczenie w tej materii oraz są za nią odpowiedzialne z mocy prawa.

W naszej Gminie z pomocą do rannej zwierzyny przyjdzie Lecznica " Magnivet ", która ma podpisaną umowę na świadczenie takich usług. Tel : 530 257 740.

Postawę godną naśladowania wykazali młodzi ludzie - Jakub Molik (uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie) i Jakub Kaczmarek (uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Międzychodzie), którzy znaleźli ranną sarnę przy drodze  krajowej nr 160 i powiadomili odpowiednie służby.

W siedzibie Starostwa odbyło się spotkanie, na którym Pan Starosta – Rafał Litke oraz Pani Adrianna Ratajska z  Nadleśnictwa  Międzychód podziękowali młodym ludziom za ich postawę.


Zdjecia: FB POWIAT MIĘDZYCHÓD