Wydawca treści Wydawca treści

Kordelas Leśnika Polskiego

Kordelas Leśnika Polskiego obok Złotego Kordelasa Leśnika Polskiego jest najwyższym odznaczeniem, jakim honoruje się pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę.

Kordelas może być nadany także osobom i instytucjom spoza struktur Lasów Państwowych, które poprzez swoją działalność wspierają idee polskiego leśnictwa. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest od 1996 roku przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Wnioski o nadanie wyróżnienia opiniowane są przez Kapitułę Honorową.
 

Sam kordelas to paradna i honorowa broń pracowników Służby Leśnej, nawiązująca bezpośrednio do tradycji okresu międzywojennego.

Podczas uroczystości 65-lecia Technikum Leśnego w Staroście Kordelasem Leśnika Polskiego został uhonorowany nasz kolega Piotr Mleczak, który pracuje w Nadleśnictwie Międzychód od 44 lat, na co dzień  zajmuje się sprawami ochrony przeciwpożarowej i turystyką. Kordelas wręczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie – Andrzej Szelążek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy.