Wydawca treści Wydawca treści

Laureat konkursu „Cztery pory roku – Impresje leśne”

Walory lasów można ukazywać na różne sposoby. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprosił pracowników Lasów Państwowych, nauczycieli, uczniów szkół leśnych, studentów do udziału w konkursie, którego celem była popularyzacja szeroko rozumianej kultury leśnej oraz innowacji technologicznych związanych z gospodarką leśną.

Projekt miał charakter ogólnopolski. Został podzielony na dwa etapy. Pierwszy odbywał się w siedzibach uczestników. Drugi został rozstrzygnięty 26 czerwca  2023 r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Jury przyznało nagrody w pięciu kategoriach: literatura, muzyka, sztuka, kulinaria, innowacje technologiczne.

Wśród zwycięzców w kategorii muzyka, znalazł się nasz kolega podleśniczy z leśnictwa Krobielewko – Bartosz Kiona.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!