Wydawca treści Wydawca treści

Leśne cmentarze

Na terenie Nadleśnictwa Międzychód w nieistniejącej już dziś wsi Radusz znajdował się i zachował do tej pory cmentarz.

Jeszcze nie tak dawno były tu piękne, żeliwne krzyże. Dziś zachowały się jedynie nagrobki i efektowne płyty nagrobkowe, charakteryzujące się bardzo starannym wykończeniem oraz urozmaiconymi kształtami. Na niektórych nagrobkach widnieją jeszcze wyraźne napisy wykute w kamieniu oraz motywy zdobnicze. Na kilku płytach rozszyfrować można nazwiska zmarłych m.in. Bielke, Fanselow, Thiele. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1860 r., a najmłodszy z 1925 r. Teren cmentarza porasta piękny starodrzew, a okazałe dęby, brzozy, sosny i świerki szumią nad mogiłami mieszkańców Radusza.