Wydawca treści Wydawca treści

Nadanie Izbie Pamięci Wsi Radusz imienia Jerzego Przybylskiego połączone z Rajdem rowerowym i pieszym „Śladami Radusza”

W sobotę odbyło się nadanie Izbie Pamięci Wsi Radusz imienia Jerzego Przybylskiego połączone z Rajdem rowerowym i pieszym „Śladami Radusza”.

Uroczystość zorganizowana została wspólnie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, Stowarzyszenie Nowy Międzychód, , Nadleśnictwo Międzychód i Gminę Międzychód.
   Pan Jerzy Przybylski to postać niezwykła, wielki miłośnik Ziemi Międzychodzkiej i jeden z ostatnich raduszan pamiętających czasy II Rzeczpospolitej i jej mieszkańców. Syn Przodownika Placówki Straży Granicznej, której siedziba znajdowała się na terenie wsi Radusz. Dzięki Panu Jerzemu udało się nawiązać kontakty z byłymi mieszkańcami nieistniejącej od 1942 roku wsi Radusz i zgromadzić pamiątki, co zaowocowało otwarciem Izby Pamięci Wsi Radusz w czasie II Światowego Kongresu Międzychodzian w 2007 roku. W kolejnych latach powstała ścieżka rowerowa „Śladami Radusza”. 
Do Ośrodka Edukacji Ekologicznej – dawnej leśniczówki Mokrzec przybyli zaproszeni goście:
- Pan Jerzy Przybylski z rodziną,
-
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie – Pan Andrzej Szelążek,
- Przewodniczący Rady Powiatu w Międzychodzie – Pan Ryszard
 Skiba,
- Wicestarosta Powiatu Międzychodzkiego – Pan Waldemar Górczyński,
- Burmistrz Międzychodu – Pan Krzysztof Wolny,
- Zastępca Burmistrza Międzychodu – Pan Rafał Ciszewicz,
- Sekretarz Rady Społeczno - Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” – Pan  Dr Władysław Kusiak,
- Senior wśród obecnych leśników – Pan Henryk Stróżczyński,
- Krajoznawca i publicysta – Pan Paweł Anders.
   W uroczystościach wzięli również udział potomkowie dawnego Radusza, uczestnicy rajdu rowerowego i pieszego, leśnicy i sympatycy nieistniejącej wsi Radusz.