Wydawca treści Wydawca treści

Posiedzenie Rady LKP „Puszcza Notecka”

W Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj - Zamek odbyło się posiedzenie Rady Naukowo -Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”.

Otwarcia posiedzenia Rady dokonał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - dr inż. Andrzej Brusiło oraz Przewodniczący Rady Naukowo - Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” -  dr hab. Władysław Kusiak.

Podczas posiedzenia wystąpiła Sekretarz Stanu Pani Wiceminister Małgorzata Golińska (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
Ze strony Nadleśnictwa Międzychód w spotkaniu wziął udział Nadleśniczy – Sylwester Morawiak.
W sesji referatowej znalazła się miedzy innymi prezentacja Pana Marka Nowaka pt. „Gradacja strzygoni choinówki w Puszczy Noteckiej w latach 1921-1923 i jej konsekwencje”.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z powiatów i gmin leżących w zasięgu Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”. Tematem wspólnym z leśnikami był projekt ścieżki rowerowej „Puszczański pierścień rowerowy” jako oferta rekreacyjno – turystyczna.