Wydawca treści Wydawca treści

rozpoczęto sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Szeken Duży

Z dniem 14.03.2024 r. Nadleśnictwo Międzychód rozpoczęło sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb na jeziorze Szeken Duży. Szczegółowe zasady amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 kwietnia od 31października zostały określone w Zarządzeniu nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzychód z dnia 14 marca 2024 roku.