Wydawca treści Wydawca treści

Wystawa historycznych mundurów leśnika

Historia polskiego munduru leśnego sięga czasów Królestwa Polskiego. Mundur leśny ustanowił dekretem z dnia 13 grudnia 1819 Aleksander I Romanow car Rosji i król Polski, odnosząc jednocześnie status Administracji Leśnej Rządowej do rangi Królewskiego Korpusu Leśnego.

Określono wtedy wzory dystynkcji służbowych, krój oraz zieloną barwę stroju leśnika, co zostało to zachowane do dziś. Od czasów Królestwa Polskiego aż po czasy nam współczesne polscy leśnicy noszą mundury z dystynkcjami i czapkami ozdobionymi haftem srebrnym, przedstawiającym liście dębowe i żołędzie. Godłem leśników od początku do dziś jest godło narodowe w postaci orła1.
              Leśny mundur w miarę upływu czasu przechodził różne metamorfozy. W okresie II Rzeczypospolitej (1918-1929) odbudowujące się państwo, wobec trudności finansowych nie było w stanie zapewnić jednolitego ubioru i jego stałych dostaw dla formującej się administracji leśnej. Sięgano zatem po stroje po byłych armiach zaborczych oraz pochodzących z demobilu. Panowała więc różnorodność pod względem umundurowania i oznak służbowych.  W 1930 roku wydano  „Rozporządzenie Rady ministrów o umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonariuszów administracji Lasów Państwowych" wprowadzające pełne unormowanie w ubiorze leśników. Po zakończeniu II wojny światowej formalnie obowiązywały jeszcze przepisy przedwojenne, a w praktyce leśnicy korzystali z mundurów wojskowych. Tak było do chwili ogłoszenia rozporządzenia z dnia 8 maja 1946, kiedy to wprowadzono nowe przepisy.             
                 Lata 50-te zapoczątkowały kolejne zmiany. Likwidacja naramienników przy bluzach i kurtkach mundurowych świadczyła o stopniowej stabilizacji kraju i idącej z tym demilitaryzacji służb cywilnych, m.in. leśników. Demilitaryzacja przejawiała się nie tylko w zmianach mundurowych, ale również w przepisach o uzbrojeniu Służby Leśnej. Istotną zmianą tego okresu było powstanie po raz pierwszy w dziejach leśnictwa przepisów obejmujących kobiety obowiązkiem mundurowym. Z upływem czasu postępował proces uproszczenia munduru, który obecnie wyglądem zbliża się do garnituru.

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przygotował  wystawę pt. „Historia munduru leśnika w niepodległej Polsce”  z okazji 100 lat akademickich studiów leśnych. Na wystawie znalazły się  oryginalne makiety mundurów leśnych z kolekcji  leśnika – Pana Marka Nowaka.
Wystawę można zwiedzać do 7 lutego 2019 r. w budynku Kolegium Cieszkowskich, Poznań, ul. Wojska Polskiego 71. Wstęp wolny.


Źródło: Na podstawie „Ludzie Lasów i ich mundur" L. Pręcikowski, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2006r.
Zdjęcia: strona, FB UP Poznań
Zdjęcia: ze strony na FB:  Dorota Woźniak, Emilia Gurlaga