Asset Publisher Asset Publisher

Historia

Nadleśnictwo Międzychód powstało w połowie XIX wieku w zaborze pruskim pod nazwą „Birnbaum” z gruntów własności ziemskiej, a aktualną nazwę otrzymało dopiero po I wojnie światowej.

W okresie II wojny światowej wysiedlono ludność puszczańskich wsi Radusz, Kaplin, Sowia Góra i Mokrzec, a grunty rolne o powierzchni ok. 600 ha przeznaczono do zalesienia.
Po drugiej wojnie światowej w 1945 r. powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 8 134 ha i składała się z lasów państwowych (6 448 ha) i niepaństwowych (1 686 ha).
W 1946 r. opracowano plan prowizorycznego urządzania lasu na lata 1946-1956.
W roku 1973 utworzono nadleśnictwo zespolone Międzychód, które objęło obręby: Międzychód (łącznie z Gorzyniem), Drawsko, Sieraków i Bucharzewo. Natomiast Nadleśnictwo Krobielewko zostało przyłączone jako obręb do Nadleśnictwa Karwin. Od 1 stycznia 1979 r. powierzchnia  Nadleśnictwa Międzychód wynosiła 28 261 ha składało się ono z dwóch obrębów leśnych: Międzychód i Krobielewko. Dnia 01.01.1995 r. powierzchnia  Nadleśnictwa wzrosła o 150 ha, z obrębu Międzychód wyodrębniono obręb Gorzyń.
1 stycznia 2015 roku 3 665,15 ha gruntów Nadleśnictwa Międzychód zostało przekazane do Nadleśnictwa Skwierzyna.

 
Józef Sroczyński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód w latach 54-64, z motocyklem w czasie pełnienia obowiązków służbowych. (zdjęcie z roku 1961)


Pierwsza edukacja - spotkanie z młodzieżą