Asset Publisher Asset Publisher

Co dzieje się z brudnicą mniszką w Leśnictwie Kraniec?

Zeszłoroczne letnie przejścia drzewostanów metodą 20 drzew wykazywały znaczące ilości motyli siedzących na pniach drzew i istotne zagrożenie ze strony naszej głównej bohaterki.

Kolejnym etapem prognozowania liczebności populacji brudnicy mniszki w tym roku była lustracja partii kontrolnych składających się z 3 drzew każda, których było w tym roku 29.  

Oprócz wyżej wspomnianych powierzchni w Leśnictwie Kraniec podobnie jak w roku ubiegłym prowadzona była obserwacja wylęgu gąsienic na odziomkowej  części drzew w celu określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia wylęgu gąsienic oraz początku i końca ich wędrówek w korony drzew.

Pierwsze lusterko z gąsienicami odnotowane zostało 27 kwietnia i od tego dnia aż do 17 maja prowadzona była lustracja w sumie 89 drzew a zbierane dane zapisywane w odpowiednie tabele oraz formularze i w postaci meldunku przesyłane do Zakładu Ochrony Lasu.

Dane te pozwoliły pracownikom w/w jednostki na wytypowanie oddziałów, w których pod koniec maja dokonana została ścinka drzew na płachtę celem zliczenia żerujących gąsienic w koronach.

Ilości gąsienic na ściętych drzewach nie przekraczały, jak to miało miejsce w zeszłym roku, liczb krytycznych. Ujawniona została również obecność rączyc i wielbłądek, naturalnych wrogów naszego gatunku gradacyjnego.

Wiosenna obserwacja lęgnących się gąsienic wskazywała na to, że będzie trzeba przygotować się do chemicznego zabiegu ograniczania liczebności brudnicy mniszki, jednak ścięte drzewa na płachtę uwidoczniły, że gradacja dzięki parazytoidom załamała się.
 

Pomimo, że sytuacja zmierza w dobrym kierunku powołany zostanie w Leśnictwie Kraniec punkt obserwacyjny zejścia gąsienic z koron drzew na pnie w celu przeobrażenia się brudnicy mniszki. O odpowiednich wytycznych i zaleceniach odnośnie w/w punktu poinformuje Zespół Ochrony Lasu.

 

Tekst i zdjęcia - Karol Sulima (leśnictwo Kraniec)