Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o zwiększonej funkcji społecznej.

Realizując wytyczne Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w dniu 07.09.2023 r. odbyło się w Nadleśnictwie Międzychód spotkanie dotyczące zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

Na spotkanie zaproszono przedstawicieli organów samorządowych oraz różnych stowarzyszeń
z terenu działania Nadleśnictwa i zaprezentowano ideę gospodarowania w lasach położonych w strefach intensywnego oddziaływania społecznego. Na terenie Nadleśnictwa wyznaczono 6 takich obszarów, których łączna powierzchnia obejmuje ponad 820 ha.

Z zaproszonego grona zostanie wyłoniony Zespół Lokalnej Współpracy, którego zdaniem będzie opiniowanie i doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarki na wyznaczonych obszarach leśnych wykorzystywanych intensywnie rekreacyjnie i turystycznie.