Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Hodowla lasu to najistotniejszy dział gospodarki leśnej, obejmujący szereg zabiegów odnowieniowych i pielęgnacyjnych, których efektem ma być osiągnięcie możliwie wysokiej produkcyjności, stabilności i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych. Do podstawowych czynności gospodarczych z zakresu hodowli lasu należą:

Odnowienia i zalesienia

Odnowienie lasu – naturalne lub sztuczne wprowadzanie kolejnego pokolenia lasu na miejsce drzewostanu   wyciętego w toku normalnego użytkowania lub po jego zniszczeniu przez klęski żywiołowe, choroby lub owady.
Zalesienie – zakładanie młodego lasu na gruntach dotąd nieleśnych, głównie na nieużytkach, wydmach piaszczystych i gruntach porolnych, w celu prowadzenia produkcji leśnej i zwiększenia lesistości kraju.
Nadleśnictwo Międzychód odnawia i zalesia średniorocznie: 291 ha, w tym 74 ha pod osłoną drzewostanu.


Uprawa sosnowa (fot. A. Winkler)

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl

     Wprowadzanie dolnego piętra

Polega to na wprowadzaniu dolnej warstwy roślinności w lesie (gł. krzewów), która spełnia rolę osłony gleby przed wysychaniem oraz zarastaniem, odgrywa też rolę biocenotyczną, wzmaga bowiem odporność drzewostanu na szkodliwe wpływy zewnętrzne, m.in. ze strony szkodliwych owadów.


Sadzenie drugiego piętra bukowego w drzewostanie sosnowym (fot. S. Paprzycki)  

 • Pielęgnowanie upraw

Jest to szereg czynności w pierwszych latach uprawy, które mają na celu utrzymanie gleby w stanieodpowiedniej sprawności oraz systematyczne niszczenie chwastów.
W Nadleśnictwie Międzychód pielęgnuje się przeciętnie w ciągu roku 162 ha upraw.

 • Czyszczenia wczesne

Są to zabiegi wykonywane w uprawach w wieku ok.10 lat , czyli przed osiągnięciem zwarcia, mające na celu wyeliminowanie wadliwych drzewek.
Średnioroczny rozmiar CW w Nadleśnictwie Międzychód – 214 ha.

 • Czyszczenia późne

Są to zabiegi wykonywane w drzewostanach w wieku od ok.10 do ok.20 lat, mające na celu ukształtowanie pożądanego, zgodnego z siedliskiem, składu gatunkowego, formy zmieszania, struktury odnowienia, stopnia zagęszczenia oraz poprawę jakości drzewek.
Średnioroczny rozmiar CP w Nadleśnictwie Międzychód – 126 ha.

Materiał potrzebny do odnowień i zalesień jest produkowany w szkółce leśnej w Kaplinie, która w pełni zaspakaja potrzeby nadleśnictwa.
Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 5,50 ha. Produkuje się na niej rocznie ok. 3 mln. sadzonek gatunków lasotwórczych, domieszkowych, krzewów biocenotycznych oraz wiele gatunków ozdobnych. Razem ok. 100 gatunków i odmian.

       
Szkółka leśna (fot.S. Paprzycki)                                                   Szkółka leśna (fot. A. Winkler)

Materiał nasienny potrzebny do produkcji sadzonek pozyskiwany jest z drzewostanów nasiennych. Nadleśnictwo Międzychód posiada 311,381 ha gospodarczych drzewostanów nasiennych (GDN), w tym:

 • GDN So (sosna)  256,41 ha
 • GDN Md (modrzew)  4,44 ha
 • GDN Dg (daglezja)  1,35 ha
 • GDN Ol (olsza)  15,03 ha
 • GDN Brz (brzoza)  10,79 ha
 • GDN Dbs (dąb szyp.)  12,66 ha
 • GDN Gb (grab)  6,20 ha
 • GDN Js (jesion)  1,53 ha

oraz źródła nasion lipa drobnolistna (Lpdr) – 10 szt.

Do produkcji sadzonek innych gatunków nadleśnictwo pozyskuje nasiona z baz nasiennych innych nadleśnictw:  Nadleśnictwo Bolewice i Smolarz (Dbb), Nadleśnictwo Gryfino (Bk), Nadleśnictwa RDLP Wrocław (Św).
Powierzchnia upraw pochodnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód wynosi 79,81 ha:

 • So  160,94 ha
 • Dbb  14,69 ha


Uprawa sosnowa (fot. L. Jankowiak)

Zasady hodowli lasu