Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzychód znajdują się 4 obszary chronionego krajobrazu (OChK):

a) OChK „Dolina Warty i Dolnej Noteci” – jest to obszar o powierzchni całkowitej 31 766 ha,. Na terenie Nadleśnictwa położony jest wzdłuż rzeki Warty po obu jej brzegach i zajmuje pow. 291 ha.

„Obszar Chronionego Krajobrazu 4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci" (fot. A. Winkler)

b) OChK „Pojezierze Puszczy Noteckiej” – jest to obszar o powierzchni całkowitej 10 770 ha, położony w gminie Drezdenko. Na terenie Nadleśnictwa obejmuje jego N część w obrębie Międzychód (okolice wsi Lubiatów) i zajmuje pow. 138 ha

„Obszar Chronionego Krajobrazu  6- Pojezierze Puszczy Noteckiej", (fot. E. Winkler)

 

c) OChK „7-Gorzycko” – jest to obszar o powierzchni całkowitej 9 322 ha, zlokalizowany głównie na terenie gminy Przytoczna oraz Pszczew. Obejmuje 1740 ha powierzchni nadleśnictwa.

„Obszar Chronionego Krajobrazu- 7-Gorzycko" (fot. H. Perzanowska)

 

d) OChK „H”-Międzychód – jest to obszar o powierzchni całkowitej 32 243 ha, położony w wielkopolskiej części Nadleśnictwa (9 789 ha). Obszar ten wyróżnia się malowniczym krajobrazem z urozmaiconą rzeźbą terenu i towarzyszącą jej dużą ilością jezior.

„Międzychodzki Obszar Chronionego Krajobrazu, (fot. E. Winkler)

Akty prawne dot. ww. obszarów chronionego krajobrazu:

ROZPORZĄDZENIE Nr 14 Wojewody Lubuskiego z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego;  ROZPORZĄDZENIE Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu;   ROZPORZĄDZENIE Nr 52 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu;  ROZPORZĄDZENIE Nr 1/09 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 13 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu;  UCHWAŁA NR XVII/157/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu;  UCHWAŁA NR XLII/625/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”; Uchwała Nr LVII/579/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2010 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu; Uchwała Nr III/32/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Pojezierze Puszczy Noteckiej"; UCHWAŁA NR XXXIX/593/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Gorzycko”; Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie określenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa gorzowskiego,  ROZPORZĄDZENIE Nr 18/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, WYROK NR IV SA/PO 1279/11 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie Międzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.