Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Tereny nadleśnictwa leżą w zasięgu 4 obszarów chronionego krajobrazu:
„ Obszar Chronionego Krajobrazu H - Międzychód",
„Obszar Chronionego Krajobrazu 4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci",
„Obszar Chronionego Krajobrazu  6- Pojezierze Puszczy Noteckiej",
„Obszar Chronionego Krajobrazu- 7-Gorzycko"

„Obszar Chronionego Krajobrazu H - Międzychód" - obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem,a także pełnią funkcję korytarzy ekologicznych. Obejmuje swym zasięgiem niemal całą powierzchnię (około 9 787 ha) wielkopolskiej części Nadleśnictwa Międzychód.

„Międzychodzki Obszar Chronionego Krajobrazu, (fot. E. Winkler)

„Obszar Chronionego Krajobrazu 4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci" - obejmuje teren Nadleśnictwa Międzychód na powierzchni ok. 291 ha, obszar wzdłuż rzeki Warty.

„Obszar Chronionego Krajobrazu 4 - Dolina Warty i Dolnej Noteci" (fot. A. Winkler)

„Obszar Chronionego Krajobrazu  6- Pojezierze Puszczy Noteckiej" - obejmuje zasięgiem niewielki fragment północnej części Nadleśnictwa Międzychód (okolice wsi Lubiatów) pow. 135 ha.

 „Obszar Chronionego Krajobrazu  6- Pojezierze Puszczy Noteckiej", (fot. E. Winkler)

„Obszar Chronionego Krajobrazu- 7-Gorzycko"- obejmuje teren Nadleśnictwa Międzychód o powierzchni 1764 ha, większość na terenie gminy Przytoczna i Pszczew.

 „Obszar Chronionego Krajobrazu- 7-Gorzycko" (fot. H. Perzanowska)