Asset Publisher Asset Publisher

Oferta Edukacyjna

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Międzychód skierowana jest głównie do dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a także zorganizowanych grup dorosłych.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Mokrzec


W Ośrodku realizujemy program, którego zadaniem jest osiągnięcie następujących celów:
- przekazanie wiedzy na temat historii Puszczy Noteckiej oraz uwrażliwienie na wartości kulturowe regionu i kształtowanie emocjonalnego związku z rodzinnymi stronami,
- promowanie współczesnego leśnictwa oraz kultury i historii leśnictwa,
- promowanie obszarów Natura 2000,
- dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i krajobrazowej Puszczy Noteckiej, zapoznanie z fauną i florą tego obszaru,
- podnoszenie świadomości ekologicznej, szerzenie wiedzy z zakresu ochrony przyrody,
- uświadomienie współzależności między człowiekiem, społeczeństwem a przyrodą,
- upowszechnienie wiedzy na temat zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
- uwrażliwienie na piękno przyrody oraz kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku.

Sala wykładowa z ekspozycją ptaków i ssaków Puszczy Noteckiej, mapą interaktywną, wyposażona w sprzęt multimedialny oraz gry edukacyjne.
Przykładowe tematy zajęć:
- Zagrożenie pożarami obszarów leśnych. System ochrony p-poż na terenie Puszczy Noteckiej,
- Racjonalna gospodarka populacjami zwierzyny łownej.
- Ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
- Europejska sieć Natura 2000.

Ekspozycja przedstawiająca pracę leśników oraz narzędzia stosowane dawniej w pracach leśnych.
Przykładowy temat zajęć:
-Historia leśnictwa na terenie Puszczy Noteckiej.

Izba pamięci Radusza. Cykl map, zdjęcia, dokumenty oraz eksponaty prezentujące historię puszczańskiej wsi Radusz.

Przykładowy temat zajęć:
- Historia Radusza-wsi, której nie ma.

Zajęcia dostosowane są do wszystkich grup wiekowych (dzieci przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazjaliści, młodzież ponadgimnazjalna, dorośli).

Ośrodek jest czynny dla grup zorganizowanych od poniedziałku do soboty,  po wcześniejszym uzgodnieniu z Nadleśnictwem Międzychód.  W niedziele i święta Ośrodek jest nieczynny.

W miesiącach lipiec - sierpień Ośrodek można zwiedzać  w soboty od 10.00 do 14.00. (w czerwcu w ostatnią sobotę miesiąca).

Ścieżka dydaktyczna  „Bobrowy zakątek"

Ścieżka powstała z myślą zaprezentowania społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży szkolnej walorów przyrodniczych i kulturowych fragmentu Puszczy Noteckiej. Wędrując wyznaczonym szlakiem można poznać charakterystyczne puszczańskie siedliska, zapoznać się ze składem gatunkowym tutejszych drzewostanów, niektórymi zagadnieniami z zakresu gospodarki leśnej oraz historii Puszczy.

Trasa przeznaczona jest dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dorosłych.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżkę dydaktyczną z przewodnikiem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

Ścieżka dydaktyczna w szkółce leśnej „Kaplin"


Dzieci przemierzając ścieżkę w szkółce leśnej zapoznają się z różnymi zagadnieniami np. leśne przedszkole, leśny budzik, chrust, mikoryzy, wędrówki drzew, zwierzęta naszych lasów, użytkowanie lasu, produkcja szkółkarska. Można również zapoznać się ze sprzętami pracującymi w szkółce oraz deszczownią. Poziom trudności tematyki jest dobierany do poziomu wiekowego zwiedzających. Przybliża się tu przede wszystkim tematykę produkcji sadzonek, specyfikę szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa.

Trasa przeznaczona jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z klas I-III.

Grupy zorganizowane mogą zwiedzać ścieżkę dydaktyczną z przewodnikiem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zajęcia z zakresu edukacji leśnej prowadzone są również w szkołach.
 
 Dla wygody stworzyliśmy formularz zgłoszenia do zajęć, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujemy spotkanie. Wypełniony formularz można wysłać do biura nadleśnictwa pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście przynajmniej 7 dni przed planowaną datą zajęć.

Zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Winkler - Jankowiak
tel. 95748 20 91wew. 681; 504 391 229; e-mail: malgorzata.winkler@szczecin.lasy.gov.pl, która chętnie Państwu pomoże i udzieli wszelkich niezbędnych informacji.