Asset Publisher Asset Publisher

położenie

Nadleśnictwo położone jest w północno - zachodniej części kraju, w województwie lubuskim i województwie wielkopolskim.

Nadleśnictwo Międzychód położone jest w południowo-wschodniej części RDLP Szczecinie  i obejmuje południowo – zachodnią część Puszczy Noteckiej oraz kompleksy leśne na południe od rzeki Warty. Na północny Nadleśnictwo graniczy swoim zasięgiem z Nadleśnictwem Karwin. Na wschodzie Nadleśnictwo graniczy z Nadleśnictwem Sieraków (RDLP Poznań), na południu z Nadleśnictwem Bolewice, Trzciel, Międzyrzecz. Na zachodzie graniczy z Nadleśnictwem Skwierzyna. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w na  Przedlesiu pod nr 12.

 

Nadleśnictwo gospodaruje na ogólnej powierzchni 24 736 ha, w tym powierzchni leśnej 23 971 ha. Dominują lasy wielofunkcyjne z przeważającym udziałem sosny (93,5%), przeciętny wiek drzewostanów 65 lat, lasy ochronne stanowią 88,13% powierzchni Nadleśnictwa. W lasach nadleśnictwa dominują siedliska borowe stanowiące ponad 81.4% powierzchni leśnej, a sosna jest podstawowym gatunkiem lasotwórczym. 

Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów leśnych: Międzychód i Gorzyń.

  • Obręb Międzychód 17 215,95 ha - w skład obrębu wchodzą leśnictwa: Sowia Góra, Kraniec, Leszczyny, Kamień, Mokrzec, Przedlesie, Żmijowiec, Krobielewko, Nadziejewki;
  • Obręb Gorzyń  7 524,34 ha - w skład obrębu wchodzą leśnictwa: Kolno, Muchocin, Goraj, Gorzyń,Lubikowo;

 

Tereny Nadleśnictwa Międzychód to atrakcyjne miejsca masowego wypoczynku. Zapewniają to m.in. czyste wody jezior Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego, wiele ośrodków rekreacyjnych, łowiska ryb oraz obfitość płodów runa leśnego. Mnogość tych atrakcji stwarza doskonałe warunki dla wszelkich form rekreacji oraz daje możliwość szerokiego wachlarza tematycznego dla prowadzenia edukacji. Na terenie nadleśnictwa znajduje się wiele form ochrony przyrody: obszary Natura 2000, stanowiska rzadkich i chronionych roślin i zwierząt,rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, liczne pomniki przyrody, Pszczewski Park Krajobrazowy. Powierzchnia 17 215,95 ha, co stanowi 69,58% Nadleśnictwa Międzychód to obszar Puszczy Noteckiej. Puszcza Notecka położona w Pradolinie Toruńsko – Eberswaldzkiej jest jednym z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. To morze sosen urozmaicone śródleśnymi jeziorkami, bagienkami, torfowiskami z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt.

 
https://maps.google.pl/maps/myplaces?ll=52.53