Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.Lilia złotogłów (fot. H.Perzanowska)

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczonych jest sześć obszarów Natura 2000:

PLH 080002 Rynna Jezior Obrzańskich
PLB 080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
PLB 300015  Puszcza Notecka
PLH 080032 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej
PLH 080036 Jeziora Gościmskie
PLH 300032 Ostoja Międzychodzko-Sierakowska

  fot. H. Perzanowska