Asset Publisher Asset Publisher

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Pszczewski Park Krajobrazowy

Pszczewski Park Krajobrazowy utworzony został w 1986 r. Obejmuje teren o walorach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i estetycznych o randze ponadregionalnej. Park obejmuje obszar o powierzchni 12 220 ha. W granicach Nadleśnictwa Międzychód znajduje się fragment parku o powierzchni 758 ha, z czego powierzchnia leśna wynosi 708 ha