Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Międzychód jest: 103 pomników przyrody w tym 93 pojedyncze drzewa i krzewy, 9 grup drzew i krzewów i 1 aleja drzew.


Dęby szypułkowe (fot. A. Winkler)