Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

REZERWATY PRZYRODY

a) Rezerwat przyrody „Kolno Międzychodzkie”.

Rezerwat obejmuje obszar gruntów leśnych o powierzchni 14,77 ha (pow. w oparciu o Zarz. Nr 6/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie”), położony jest w gminie Międzychód, w powiecie międzychodzkim, w województwie wielkopolskim.

Rezerwat utworzono na podstawie Zarządzenia nr 143 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1959 r., Nr 51, poz. 237). Podstawę prawną utrzymano w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2001 r., Nr 123 poz. 2401). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest  Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie” oraz Rozporządzenie Nr 6/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r., Nr 57, poz. 1771). Plan ochrony rezerwatu przyrody „Kolno Międzychodzkie” sporządzono na lata 2004 – 2023.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentu naturalnego lasu liściastego malowniczo położonego między Jeziorami: Koleńskie i Kludno.


Rezerwat „Kolno Międzychodzkie" (fot. L. Jankowiak)

b) Rezerwat przyrody „Dąbrowa na Wyspie”.

Rezerwat utworzono na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1996 r., Nr 2 poz. 25). Podstawę prawną utrzymano w mocy Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2002 r., Nr 12, poz. 144). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dąbrowa na Wyspie” oraz Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody o nazwie „Dąbrowa na Wyspie” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2004 r., Nr 8, poz. 132). Plan ochrony rezerwatu przyrody „Dąbrowa na Wyspie” sporządzono na lata 2003-2023. Rezerwat obejmuje obszar gruntów leśnych o powierzchni 4,40ha (pow. w oparciu o Zarz. Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody), położony jest w gminie Przytoczna, w powiecie międzyrzeckim, w województwie lubuskim.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych rzadko spotykanego lasu liściastego położonego na malowniczej wyspie Jeziora Lubikowskiego. Ponadto rezerwat stanowi cenną ostoję ptactwa wodno-błotnego.


Rezerwat „Dąbrowa na wyspie" (fot.H. Perzanowska)

c) Rezerwat przyrody „Bagno Leszczyny”.

Rezerwat utworzono na podstawie Zarządzenia Nr 18/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r., Nr 99 poz. 1326).

Rezerwat przyrody „Bagno Leszczyny” posiada plan ochrony rezerwatu ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Leszczyny”.

Rezerwat obejmuje powierzchnię 4,04 ha (pow. w oparciu o Zarz. Nr 18/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 września 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody), położony jest w gminie Skwierzyna, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zbiorowisk roślinności torfowiskowej -zespołu torfowiska wysokiego z charakterystyczną fizjonomią i budową kępkowo -dolinkową wraz z całym zróżnicowanym bogactwem roślinności runa.

Rezerwat „Bagno Leszczyny" (fot. L. Jankowiak)