Wydawca treści Wydawca treści

DLA MEDIÓW

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Małgorzata Winkler - Jankowiak

Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy z zakresu edukacji leśnej

Tel.: 95 748 20 91 wew. 681 tel. kom. 504 391 229

e- mail: malgorzata.winkler@szczecin.lasy.gov.pl