Web Content Display Web Content Display

Program „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Międzychód

Obszar do uprawiania bushcraftu i surwiwalu „Leszczyny”

Jest to wydzielony obszar do uprawiania bushcraftu i surwiwalu . który znajduje się na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” w granicach administrowanych przez Nadleśnictwo Międzychód. Obszar ten jest oddalony od najbliższej miejscowości Krobielewko o około 7 km, co daje pewność niezakłóconego przebywania na łonie przyrody. W latach poprzednich teren ten pełnił rolę pilotażową a korzystający z programu przesyłali nam zdjęcia i pozytywne opinie , które zachęcają  do uprawiania tego typu turystyki.


 


Mapa wydzielonego obszaru do uprawiania bushcraftu i surwiwalu (kliknij w mapę aby powiększyć)

Lokalizacja widoczna jest również na mapie
 https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  
oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android)
lub
 https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663

 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Na terenie objętym programem „Zanocuj w lesie” dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w regulaminie.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)
 2. miejscem na rozpalanie ogniska. jest to oddział 191 k przy Leśniczówce Leszczyny,
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu
  https://miedzychod.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie
 5. informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu. W miesiącu czerwcu prace gospodarcze odbywają się w pododdziałach leśnych: 54g.
  Jednocześnie Nadleśnictwo Międzychód informuje że po nawałnicach, na terenie obszaru do uprawiania bushcraftu i surwiwalu mogą wystąpić drzewa niebezpieczne, stwarzające potencjalne zagrożenie.
 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszarze na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu ! (na terenie  bushcraftu gospodarkę łowiecką prowadzi koło  Łowieckie  „Jeleń” z siedzibą w Krobielewku. Informację o prowadzonych polowaniach można uzyskać pod adresem e-mail slawek.74@vp.pl
 7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres
  miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:
Dawid Surosz, tel. 95 748 20 91 wew. 339,
dawid.surosz@szczecin.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Międzychód należy do jednego z 46 nadleśnictw, które w 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. W 2021 r. braliśmy udział w kolejnym programie pilotażowym, dotyczącym używania kuchenek gazowych. Obecnie dopuszczamy używanie bezpiecznych kuchenek gazowych zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie ( pkt.17)