Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo to planowe gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej. Obejmuje hodowlę i ochronę zwierzyny oraz polowania i odłowy zgodnie z zasadami selekcji osobniczej i celami ochrony zasobów leśnych.

Gospodarka łowiecka to jedna z dziedzin gospodarki leśnej, która poprzez zabiegi hodowlane stwarza optymalne warunki zwierzętom łownym, a ponadto chroniąc gatunki rzadkie i zagrożone przyczynia się do utrzymania biologicznej równowagi w naturze.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w Nadleśnictwie Międzychód w 8 dzierżawionych obwodach łowieckich (4 leśne i 4 polne).

Stan głównych gatunków łownych w Nadleśnictwie Międzychód:

  • jeleń - 547 szt. (byk – 176 szt., łania – 248 szt., cielak - 123szt.)
  • sarna - 1832 szt. (kozioł – 611 szt., koza – 884 szt., koźle - 337 szt.)
  • dzik - 674 szt.
  • lis - 334 szt.
  • zając - 595 szt.

Przeciętne roczne pozyskanie zwierzyny:

  • jeleń - 162 szt.
  • sarna - 410 szt.
  • dzik - 761 szt.

Biorąc pod uwagę priorytetowe cele, jakimi są: ochrona przyrody i różnorodności biologicznej oraz trwale zrównoważona gospodarka nie tylko leśna, ale i rolna, Nadleśnictwo Międzychód w drodze zatwierdzania planów łowieckich utrzymuje odpowiednią liczebność populacji zwierzyny, jak i strukturę wiekową i płciową, umożliwiającą osiąganie wyżej wymienionych celów.

Przeczytaj więcej o łowiectiwe