Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Międzychód 102 obiekty (93 szt. pojedynczych tworów przyrody ożywionej, 9 grup drzew/krzewów) uznano pomniki przyrody:

- Sosna zwyczajna (4szt.);

- Dąb szypułkowy (43 szt.) ;

- Dąb bezszypułkowy (1 szt.);

- Wiąz szypułkowy (10 szt.);

- Klon zwyczajny (3 szt.);

- Lipa drobnolistna (7 szt.);

- Klon jawor (Jawor) (5 szt.);

- Buk zwyczajny (2 szt.);

- Jesion wyniosły (5 szt.);

- Olsza czarna (2 szt.);

- Grab zwyczajny (3 szt.);

- Czereśnia ptasia (1 szt.);

- Cis pospolity (2 szt.);

- Jałowiec pospolity (1 szt.);

- Głóg jednoszyjkowy (1 szt.);

- Grupa drzew, krzewów (8 szt.);

- Bluszcz pospolity (3 szt.).

Rejestr pomników przyrody w chwili obecnej jest w trakcie aktualizowania i weryfikowania w oparciu o dane pochodzące z rejestrów prowadzonych przez GDOŚ, RDOŚ oraz gminy.


Dęby szypułkowe (fot. A. Winkler)

Materiały do pobrania