Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwat przyrody „Kolno Międzychodzkie"

Rezerwat zatwierdzony Zarządzeniem 143 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 maja 1959 r. Rezerwat „Kolno Międzychodzkie" jest rezerwatem częściowym, florystycznym, utworzonym w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentu lasu liściastego – grądu, łęgu, olsu i łozowisk z okazałymi drzewami, malowniczo położonego między dwoma jeziorami. Powierzchnia rezerwatu wynosi 14,77 ha. Rezerwat posiada plan ochrony rezerwatu na lata 2004-2023, zatwierdzony Rozporządzeniem nr 6/2005 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2005 r.


Rezerwat „Kolno Międzychodzkie" (fot. L. Jankowiak)


Rezerwat przyrody „Dąbrowa na wyspie"

Rezerwat zatwierdzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. Rezerwat „Dąbrowa na wyspie" jest rezerwatem częściowym, florystycznym, utworzonym w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych rzadko spotykanego lasu liściastego – świetlistej dąbrowy na malowniczej wyspie Jeziora Lubikowskiego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 4,40 ha. Rezerwat posiada plan ochrony rezerwatu na lata 2004-2023, zatwierdzony rozporządzeniem nr 6 Wojewody Lubuskiego z dnia 2 lutego 2004 r.


Rezerwat „Dąbrowa na wyspie" (fot.H. Perzanowska)

Rezerwat przyrody „Bagno Leszczyny"

Leśnictwo Leszczyny - rezerwat zatwierdzony Zarządzeniem nr 18/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009r. Rezerwat „Bagno  Leszczyny" stanowi obszar obejmujący kompleks torfowisk wysokich o pow. 4.04 ha.

Rezerwat „Bagno Leszczyny" (fot. L. Jankowiak)